Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Фондация „Съвременност” ще е партньор на община Правец

24.01.2008

Фондация „Съвременност” ще е партньор на община Правец по проект по програма ФАР BG 2005/017 – 353.01.03 „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”.Партньор на фирма „Каприкон 92”

22.01.2008

Фондация „Съвременност” е партньор на фирма „Каприкон 92” за реализирането на проект „Виртуален бизнес инкубатор” по програма „Активни услуги на пазара на труда” към Световната банка.Фондация „Съвременност” подписа меморандум с община Правец

21.01.2008

Водени от взаимен интерес на 21.01.2008 г. на официална оперативката кметът на община Правец – Красимир Живков подписа меморандум с Фондация „Съвременност” за срок от 4 години. Такова сътрудничество се налага от насочеността, конкретиката и профилирането на операциите по приоритетните оси на Оперативните програми, от необходимостта от изграждане на функциониращо публично-частно партньорство, формиране на общество с активна гражданска позиция, ангажимент както на публичния сектор така и на неправителствения.