Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Посещение на ЗМ „Лакатнишки скали”

29.11.2012

 Посещение на ЗМ „Лакатнишки скали” по проекта на Областна администрация на Софийска област и фондация „Съвременност” –  „Гражданско общество и местна власт –  партньори за зелен регион” 

 На 23.11.2012г. ученици и преподаватели от ПГ„Велизар Пеев”, гр. Своге, клуб „Спорт и туризъм” с ръководител г-жа Снежана Тошева и представители на община Своге посетиха Защитена местност „Лакатнишки скали”, в изпълнение на дейности по проект  „Гражданско общество и местна власт –  партньори за зелен регион” – регионална политика за информиране, опазване и устойчиво използване на  биологичното разнообразие на Софийска област.
 Събитието беше организирано от Областна администрация на Софийска област и фондация „Съвременност”, със съдействието и активно участие на представители на  Дирекция на Природен парк  „Врачански Балкан”.
 Участниците бяха запознати с проекта и с предвидените дейности в защитената местност – опознаване на защитени видове растения, изготвяне на информационни материали за тях, поставяне на информационни табели. 
 На импровизираната в местността „класна стая на открито”, г-н Димитър Торбов  – представител на Природен Парк „Врачански Балкан”, разказа на присъстващите за природния парк, дейността на Дирекцията, защитената местност и за защитените видове растения и животни на територията, някои от които ендемити за България /видове, които се срещат единствено в България/.  
  След обсъждането, преминало при голям интерес от страна на учениците, беше обсъдена и една от основните цели на проекта – как да опазим уникалното биоразнообразие на територията на страната ни, и в частност – в Софийска област и отговорността на всеки от нас. Деца и преподаватели изразиха желание да участват при поставянето на предвидените информационни табели, както и да изготвят информационни брошури за местността, които ще бъдат разпространени сред обществеността, както на община Своге, така и в другите 5 общини – проектни центрове по този проект.За да остане природа

20.11.2012

 „За да остане природа”

Вижте повече

С приказката „Зеления град на Разделко” стартира Европейската седмица за намаляване на отпадъците в ОУ”В.Левски” с. Видраре. Училището, в партньорство с фондация „Съвременност” гр. Ботевград се присъединява към   европейската инициатива.  Целта ни е насърчаване на  действията за намаляване на отпадъците  и популяризиране на конкретни примери за намаляването им .

Интерес провокира у децата презентацията „Повелителите на рециклирането”. „Кой пръв ще помогне на Боклук Страшен да се рециклира” и „Оцвети и ще разбелреш” са игрите , в които се включиха учениците. Сувенирната изложба от отпадъци и картички от рециклирана хартия, изработени от тях, показаха целесъобразен начин за намаляване на отпадъците, а компостирането на растителни отпадъци от училищния двор е вече традиция в училище. Децата посетиха импровизираното депо за компостиране в двора на училището и сидяха резултата от компостирането на растителни отпадъци.