Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Обучение

04.12.2012

На 29. 11 – 30. 11. 2012 г., екип на Фондация „Съвременност”  проведе обучение  в община Обзор по покана от изпълнителите по проект „Повишаване на капацитета на пограничните общини за осигуряване на социални услуги и прилагането на политиката на ЕС в социалната сфера“, програма Трансгранично сътрудничество България – Турция към МТСП. С интерес в обучението участваха представители на общините Созопол и Алпуллу, специалисти в сферата на социалните услуги. Двудневният семинар стана работещ форум за трансфер на полезна информация, добри практики, мнения и предложения.Семинар в Правец

03.12.2012

 На семинар в Правец беше представена политиката за опазване на биоразнообразието в Софийска област 

 

В залата на общинската администрация в град Правец се проведе работна среща по проект «Гражданско общество и местна власт – партньори за зелен регион». По време на семинара беше представена регионалната политика за информиране, опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие в Софийска област.

В срещата участваха 50 души, сред които имаше представители на местната власт, неправителствени, екологични и културни организации.

Ирена Петкова, началник отдел „Управление на програми и проекти, екология и туризъм” в администрацията на Софийска област, представи пред аудиторията областната политика за опазване и развитие на биоразнообразието. Тя запозна участниците с дейностите и резултатите – както тези, постигнати до момента, така и очакваните към края на проекта. Николай Яхов, председател на Общинския съвет в Правец, поздрави присъстващите за проявения интерес и подкрепи полезната и необходима дейност в сферата на биоразнообразието.

По време на семинара представители на Екопарламента при Гимназията с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) „Алеко Константинов”, Правец (партньор по проекта), представиха реализираните  инициативи, насочени към опазването на природата и хармонията между нея и човека. Младите хора отправиха въздействащи послания към всички граждани за толерантност и отговорност към родното природно богатство.

На срещата се формира местна работна група от доброволци. В нея участват граждани, „Младежко сдружение за община Правец”, УК „Unlimited”, младежи от ГПЧЕ „Алеко Константинов”.