Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

06.02.2013

 На 23 януари в зала Триадица на Гранд хотел София официално бяха връчени договорите на първите 26 проекти, финансирани по Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия. Сред тях беше и проект „Инвестираме в историческото наследство за културно и духовно сближаване и икономически напредък в общините Правец и Ниш” в партньорство между Исторически музей, гр. Правец, Национален исторически музей, гр. Ниш, Република Сърбия  и Фондация „Съвременност”.  При връчването на договора на г-жа Татяна Борисова, Директор на Исторически музей-Правец (водещ партньор), проектът беше обявен като „…един много интересен исторически проект…”.

Веднага след събитието започна съвместната работа по изпълнението на проекта. Първата работна среща се проведе в Исторически музей-Правец  на               01. 02. 2013 г. Участваха екипи и на трите партньорски организации, ръководени от директорите на двата музея. Присъстваха представители на  фондация „Съвременност” – инициатор и участник в разработването на проекта, експерти от Факултета по електроника при Техническия университет в Ниш, ангажирани по проекта, ръководителят на проекта.

В работна атмосфера и загриженост за постигане в максимална степен на планираните проектни резултати се обсъдиха и приеха ефективни форми и подходи за организация, управление и устойчивост на проекта, базирани  на принципа на експертно осъществяване на  дейностите, публичност, прозрачност и толерантно партньорство.

            По проекта ще бъдат осъществени теренни и кабинетни проучвания от двете страни на границата, включващи съвместни проучвания, картографиране, документиране и популяризиране на общо 40 обекта в сектора на културно – историческото наследство (археологически и исторически паметници, църкви и оброчни места), традиционни обичаи и ритуали, свързани с празнично – обредния календар и развиването на двустранни културно-исторически дестинации (преди всичко Нишката крепост, римска вила Медиана, античната крепост Боровец, Историческите музеи в Ниш и Правец). Предвижда се материалната база на музеите да бъде обогатена с модерна специализирана техника за изпълнение на иновативните дейности – направа на холограми на базата на 3Д визуализация и анимация, мултимедия. Целта е осигуряване на устойчивост на проекта във времето.

За Исторически музей, гр. Правец, оборудването включва техника за посетителски център, геодезическа лата, тринога и нивелир за теренна работа, GPS за локализиране на обектите и геодезическо заснемане, дигитален фотоапарат, проходима кола, с която да могат да бъдат достигани проучваните обекти в планинския район.

В рамките на проекта ще бъдат организирани 4 публични събития, популяризиращи резултатите от проекта – кръгла маса, конференция и 2 изложби съответно в Правец и Ниш. Ще бъдат изработени 3Д холограмни изображения на крепоста Боровец и на Нишката крепост и светлинна реклама на обектите чрез City light show. Предвидено е 3D сканиране на крепостта Боровец, което ще послужи като основа за направата на проект за консервация и реставрация на археологическия обект.

На тази база ще бъде  разработен интегриран трансграничен туристически продукт, популяризиращ туристическите дестинации в Правец и Ниш: археологически обекти – 8бр., църкви и манастири – 8бр., музеи и музейни експозиции – 8бр., традиционни празници. Планираните издания включват издаването на луксозен албум, дипляна, туристическа карта DVD, виртуална библиотека, уеб сайт,   холограми, осигурявящи действително иновативно визуално представяне и популяризиране на културно-историческите дестинации като атрактивни туристически обекти.
Проектът ще активизира културно-историческото и научно сътрудничество между Исторически музей – Правец и Национален исторически музей – Ниш. Резултатите и постиженията ще бъдат безспорен гарант за бъдещо устойчиво развитие на проучванията в сферата на културно-историческото наследство и икономически напредък между общините Правец и Ниш.