Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

СПИСЪК на публикациите за периода м. Януари – Март, 2013г.

27.03.2013

  

Проект:Инвестираме в историческото наследство за културно и духовно

сближаване и икономически напредък между общините Правец и Ниш” 

СПИСЪК на публикациите за периода м. Януари – Март, 2013г. 

Публикация:

Вестник/Website:

Дата:

Брой:

„Започва работа по спечелен проект между Исторически музей-Правец и Народен музей-Ниш”

Balkanec.bg

22.01.2013г.

„Директорът на Исторически музей – Правец ще подпише договор за реализация на проект по Програма за трангранично сътрудничество”

Botevgrad.com

22.01.2013г.

„Таня Борисова подписа договор по проект за трансгранично сътрудничество”

„Правешки глас”

25.01.2013г.

3

„Исторически музеи гр. Правец и Ниш с общ проект”

Bot.bg

8.02.2013г.

„Проектът за трансгранично сътрудничество на музея в Правец бе определен като „исторически”

„Правешки глас”

15.02.2013г.

6

„С работна среща започнаха дейностите по проект за историческото наследство в Правец и Ниш”

Botevgrad.com

20.02.2013г.

„Първа работна среща по проект за инвестиране в историческото наследство в общините Правец и Ниш”

Balkanec.bg

20.02.2013г.

 Информационен семинар в община Самоков

22.03.2013

 В община Самоков се проведе информационен семинар в рамките на проект „Гражданско общество и местна власт – партньори за зелен регион”. Проекта се изпълнява от Фондация „Съвременност” в партньорство с Областна администрация на Софийска област. Участие взеха г-н Васил Сайменов – зам. кмет на община Самоков, г-жа Любка Кьосева – гл. експерт „Екология” в община Самоков, г-жа Лиляна Минкова – директор на СОУ „Отец Паисий” – гр. Самоков, ученици от Еко клуб при СОУ „Отец Паисий” с ръководител г-жа Емилия Бонева, Клуб „Млад еколог” от Професионалната гимназия по туризъм с ръководител г-н Михаил Михайлов, г-жа  Ирена Петкова, Началник отдел „Управление на програми и проекти, екология и туризъм” в Областна администрация на Софийска област, г-н Лазар Арангелов – представител на НП „Рила”, представители на общинска администрация Самоков и Областна администрация на Софийска област, местни медии.
Г-жа Ирена Петкова, приветства присъстващите и ги запозна накратко с обхвата, целите и дейностите по проекта, както и с изпълненото до момента. Тя обърна внимание на Екопътека „Бели Искър”, която е обект на проекта за територията на община Самоков и предвидените дейности.  Г-н Арангелов даде подробна информация за биоразнообразието на Национален парк „Рила” и дейността на дирекцията.
Семинара премина в дискусия, в която се обмениха опит, идеи, възможности за взаимопомощ и бъдещи съвместни дейности насочени към опазване на природата и биоразнообразието.
Присъстващите ученици, учители и представители на неправителствени организации изразиха своята готовност да участват в доброволческите формирования към проекта.