Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Представяме ви първите 3 пиеси на българските участници по проект „Активно общности на Европа“

30.07.2014

Пиесите на Ива Николаева, Люба Цакова и Ева Ангелова бяха представени и заснети професионално на срещи, отворени за граждани, които се проведоха на 11.11.2014г. в гр.Правец – ГПЧЕ "Алеко Константинов" и с.Трудовец – комплекс "Кредо", в рамките на проект "Активни общности за Европа" (A.C.E.).

Ива, Люба и Ева са трима от петимата българи, които взеха участие в обучение за млади обучители по проект A.C.E. тази година в Лондон. Като част от обучението на тях им беше възложена задачата да изработят пиеси по метода"Форум театър" или "Театър на подтиснатите", които да засягат теми, свързани със социалните пречки, пред които са изправени младите хора, за постигане на своите мечти и цели.

Можете да видите пиесите тук:
"А сега накъде"
"(Не)толерантна Европа" 
"В едно българско училище"
 
Пиесите ще бъдат публикувани в социалните мрежи, след което ще се проведе гласуване от международно жури. От всички 30 пиеси ще бъдат избрани две, които ще спечелят пътуване до Брюксел. Там пиесите ще бъдат представени пред представители на Европейския парламент. 
Предстои заснемането на още две пиеси в София. 

Благодарим на Ива, Люба и Ева за прекрасно свършената работа!

 Среща-представяне на пиеса по проект A.C.E.

25.07.2014

                           

Имаме удоволствието да ви поканим на среща по проект A.C.E., на която ще бъде представена пиеса, изработена от ученици от ОУ "Л.Каравелов" – с.Трудовец по метода "Театър на потиснатите", 

Пиесата засяга темата за неравнопоставеността на половете и социалните пречки, пред които са изправени младите хора, за постигане на своите мечти и цели. 

Пиесите ще бъдат публикувани в социалните мрежи, след което ще се проведе гласуване от международно жури. От всички 30 пиеси ще бъдат избрани две, които ще спечелят пътуване до Брюксел. Там пиесите ще бъдат представени пред представители на Европейския парламент. 
 
Предстои и заснемане на пиесите от професионален екип.
 


Представена беше първата пиеса A.C.E.

24.07.2014

                                                                                                                                                                            

Беше представена първата пиеса по проект A.C.E., изработена по метода "Театър на потиснатите" от младежи от Ботевград. Пиесата засяга темата за трудностите при реализацията в чужбина, с които често се сблъскват младите българи, живеещи и учещи там.

 
Пиесата беше изработена от ученици от ГПЧЕ "Алеко Константинов" – гр.Правец.
 
На събитието бяха поканение деца и младежи от района, както и активни граждани и представители на местни неправителствени организации, които имаха възможност да се включат в решаване на проблемите, които пиесата засяга.
В първата част на събитието включваше работа с упражнения по метода "Театъра на потиснатите" и тийм билдинг игри. Втората част включваше представяне на пиесата Събитието завърши с дискусия върху социалните проблеми, които засяга пиесата и обсъждане на предложения за промяна.
 
Ето и няколко снимки от събитието:
 

 Покана за участие в семинар по проект „Активни общности на Европа“

24.07.2014

                   

Имаме удоволствието да поканим всички представители на гражданския сектор и активни граждани от Ботевград и околните населени места на еднодневен семинар, на който ще бъде представен метода "Театър на потиснаните" и други неформални методи за социално въздействие.

Това е третата среща по проект "Активни общности за Европа", програма "Европа за гражданите", по който фондация "Съвременност" е партньор.

Целта на срещата е да запознае участниците с целите и дейностите по проекта, както да и им представи същността на метода "Театър на потиснатите". На база на проявен интерес и възможностите за прилагане на метода "Театър на потиснатите" в работата им, ще бъдат селектирани 5 участници, които да вземат участие в Обучение за обучители за лидери от гражданския сектор/ активни граждани на местно ниво, което ще се проведе в София през септември.

За по -подробна информация и участие в семинара можете да се свържете с нас по имейла и телефона на фондацията.

Очакваме ви!Проект: „Фестивал на Обединените социални центрове в Европа”

01.07.2014

 Проект: „Фестивал на Обединените социални центрове в Европа”
Програма: Младежта в действие. Дейност 1.2 Международни младежки инциативи
 
Продължителност:  6 дни между 18-30 октомври 2014 (точните дати предстои да бъдат определени)
Участници: 16 младежи от 4 държави: Франция, България, Испания, Италия 
Възраст: 16-22 години 
Тема: здравословен начин на живот, устойчивото развитие, културно
разнообразие, изкуство, творчество 
Профил на участниците: Млади хора, които желаят да се запознаят с други 
млади хора от различни култури, интересуващи се от творчество и изкуство, здравословен начин на живот или желаят даполучат повече информация за здравословния начин на живот. Освен това проектът цели да подпомогне младите хора сограничени възможности.
Език на проекта: английски
 
Резюме на проекта: 
 
FUSE е европейска младежка инициатива, насочена към изследване на здравословния  начин на живот, и насърчаващаобмяната на опит и европейски практики между страните, участващи в проекта. FUSE е младежка инициатива, написана от млади хора за млади хора. Тя ще бъде организирана и управлявана от млади хора от четири различни националности
 
Идеята е да се създаде "Фестивал на Обединените социални центрове в Европа", която включва различни дейности в местните младежки центрове и участие във фестивал в Прованс, където ще бъдат представени всички участници. Дейностите ще се съсредоточат върху здравето и здравословния начин на живот – начини на транспорт, спорт, околна среда, хранене. 
Участниците ще имат възможност да направят свои собствени проучвания, да организира дебати; посещения и накрая  с помощта на координатори да организират артистичен фестивал във Франция, съответстващ на темите на проекта. 
 
Ще бъде създадена фейсбук страница, която да популяризира проекта. Идеята е да се предостави платформа, където младите хора могат да споделят своите идеи, да се свързват с други групи и да се запознават с езиците и културите на останалите страни-участнички. 
 
FUSE предоставя възможност на младите хора в неравностойно положение да подобрят своите социални и професионални умения и да намерят своето място в обществото. Освен това, проектът има за цел да насърчи междукултурния диалог в Европа, където необходимостта от обмен е все по-голяма, но комуникацията между отделните индивиди е все по-слаба. FUSE цели да помогне на младите хора да поемат инициативата, използвайки своята креативност и да израснат чрез общ проект.
 
Проучванията на национално и международно ниво показват, че младите хора са пряко засегнати от безработицата и че липсата на дейностите и мотивация е ежедневие за тях. Пътуване, срещи с други млади европейци, откриване на други култури; традиции; езици често е невъзможно за младите хора без образование, които са с по-малки възможности.Тези младежи често живеят в селски райони, без лесен достъп до образование, по-здравословен начин на живот и мобилност.
 
Цели:
Как? 
 
Неформалното образование като метод е използван многократно в областта на здравеопазването, за да предотврати рисковото поведение. Този метод работи благодарение на съпричастието между участниците и техните бъдещи преподаватели, с които те може да има общ опит по отношение на мнало, пол, житейски истории и т.н. Целта на педагозите е да помогне на младите хора, чрез обмен на опит в група, да  развият критично мислене към  поведение, което заплашва тяхното психическо, физическо и социално благополучие. 
 
Водеща организация: Pistes Solidaires Méditerranée – Франция
 
Партньорски организации:
 
Още информация/more info