Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Покана от името на „МИГ Ботевград“ за участие в работата на фокус група

30.06.2016

Управителният съвет на "МИГ Ботевград" организира втора среща на експерти с представители на местната общност за обсъждане на концепцията за проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Ботевград". Срещата ще се проведе на 06.07.2016г., 17:30ч., в заседателната зала на партерния етаж на община Ботевград. 

Можете да изтеглите текста на поканата от тук.

 Програмни документи, приети на учредителното събрание за учредяване на Сдружение „МИГ Ботевград“

21.06.2016

На вниманието на заинтересованите
Програмни документи, приети на учредителното събрание за учредяване на Сдружение "Местна инициативна група Ботевград", проведено на 09.06.2016г.:
1. Устав на Сдружение "Местна инициативна група Ботевград"
2. Протокол от учредителното събрание
3. Вътрешни правила за организация, изпълнение и управление на "Местна инициативна група Ботевград"