Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Актуално

МИГ има изпълнителен директор

12.01.2017

        След проведена процедура по избор на изпълнителен директор на МИГ Ботевград, беше утвърдена кандидатурата на Янка Александрова. Изборът беше извършен на 2 етапа – по документи и събеседване. Събеседването беше проведено на 10.01.2017 от комисия по процедурата. При събеседването г-жа Александрова доказа управленски опит и добри познания по нормативните документи за учредаване и водене на местна инициативна група, опит в работата с проекти, сподели виждания за развитието на Местна инициативна група Ботевград.

       Честито! Пожелаваме успех!

 
Янка Александрова – изпълнителен директор на МИГ Ботевград
 
 
 
 
 


18.12.2016

       

Встъпителна пресконференция за представяне на проект „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“  

          На 17.12.2016 в зала „Арена Ботевград” се проведе пресконференция, на която бе представен проектът „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“, финансират от Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. От страна на водещия партньор по проекта – Община Ботевград, присъства кметът Иван Гавалюгов, проектните партньори – БК „Актавис Академи” – Лесковац  и Фондация „Съвременност” бяха представени съответно от Владан Стоийлкович и Янка Александрова. В пресконференцията взеха участие ръководителят на проекта Петко Симеонов и директорът на ОП „Балкан” Михаил Михайлов. 

         На пресконференцията присъстваха спортисти от БК Балкан, гостуващият отбор на „Актавис Академи”, треньори, учители и други.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Фондация „Съвременност“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.П О К А Н А

14.12.2016

           

          На вниманието на всички, подкрепящи активен спорт за деца и младежи, фенове на баскетбола, граждани   

                                                                   
          Община Ботевград, Баскетболен клуб „Актавис-Академи“, Лесковац-Сърбия и фондация „Съвременност“ най-учтиво канят заинтересовани граждани за участие във встъпителна пресконференция за представяне на проект № CB007. 1. 21. 066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора- двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“, по програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия, Договор № РД-02-29-288/28. 11.2016.
          На събитието ще бъде  представена информация за:
          •  Целите на проекта и дейностите за тяхното реализиране;
          •  Програми за овладяване на спортно/баскетболно майсторство и предприемачески умения чрез прилагане на           иновативни методи за синергия и модерна спортна база;
          •  Финансови аспекти;
          •  Очаквани резултати и ползи;
          •  Въпроси-отговори,обмен на идеи и мнения.
          Вашето присъствие ще бъде особено ценно за нас и бъдещата ни съвместна работа!

          Място на провеждане: Ботевград, зала „Арена Ботевград“,
 ет. 4, конферентна  зала.
          Ден и час на пресконференцията: 17. 12. 2016 г.
          Регистрация: 11.30 – 11.55 ч.
          Начало на пресконференцията: 12.00ч.

Иван Гавалюгов,
Кмет на Община Ботевград-бенефициент по проекта

          Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия
От 28. 11. 2016 г., съгласно подписан договор между Кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов и Генералия директор на Управителния орган на Interreg-IPA CBC България-Сърбия Мария Дузова, стартира изпълнението на проект  № CB007.1.21.066 ПРОГРАМА INTERREG – IPA CBC  БЪЛГАРИЯ- СЪРБИЯ
№ CB007. 1. 21. 066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора- двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“.  Договор № РД-02-29-288/28. 11.2016.
          Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на  574177.97 евро, разпределена както следва:
          •    Водещ партньор по проекта – Община Ботевград, България – 406069.42 евро
          •    Проектен партньор 2 – БК „Актавис Академи“ , Лесковац – 140384.08 евро
          •    Проектен партньор 3 – Фондация  „Съвременност“ – 27724.47 евро
          Продължителността на проекта е 24 месеца
          Амбицията на авторите и изпълнителите на проекта е да подкрепят спортното и кариерно развитие на 400 подрастващи и млади хора на териториите на общините Ботевград и Лесковац. Идеята на проекта е базирана на доказана практика, че в основата на успелите в живота личности е спорта. Преносът на придобитите в спорта качества / воля, самоконтрол, дисциплина, екипност, бързо вземане на решения в критична ситуация и др./ в предприемачески умения и нагласи се осъществява чрез: изграждане на спортисти от висок  клас в сферата на баскетбола по единна програма за развитие, базирана на сръбската школа, популярна в Европа и други страни; прилагане на иновативни методи за надграждане и разширяване на спортните качества в предприемачески умения и нагласи, изграждането на модерна спортна база.
          Ще бъде извършен основен ремонт на зала „Георги Христов“, включващ пълно вътрешно и частично външно обновяване. Ще се достави спортно оборудване: в т.ч. уреди, аксесоари, системи, позволяващи организиране на съвременен ефикасен тренировъчен процес по единната програма в залите „ Георги Христов“ и „Арена Ботевград“. В „Арена Ботевград“ ще бъдат оборудвани и ще работят медицински кабинет и фитнес зала.
В обучителния тренировъчен процес ще бъдат включени 400 деца и младежи от 7 до 18 години / 200 в състава на детско- юношеска школа Ботевград / БГ/  и 200 в състава на клуб „Актавис Академи“ ,Лесковац /РС/, съставляващи целевата група по проекта. Освен ежедневните тренировки по график, дейностите на проекта включват организирането и провеждането на 2 лагера и 2 турнира в България и Сърбия. Чрез уеб базирана платформа ще се проследява, контролира, анализира и отчита динамиката на развитие на участниците във всяка възрастова група. Електронната платформа ще позволява бърза контрол, прозрачност на всеки етап от развитието на младите баскетболисти и корекция на програмата при необходимост.
          В рамките на проекта, 120 участници от целевата група /по 60 участника от страна/ се включват в предприемаческа схема за развитие на бизнес умения и нагласи.
Изследванията в областта на предприемачеството потвърждават, че спортът изгражда ефективни лидери. Новаторски програми в САЩ и Европа работят с младите хора, като гъвкаво прилагат “здравословния микс“ между спорта и предприемачеството във формирането както на изявени спортисти, така и на успели в бизнеса и живота личности.
С участниците по проекта ще работят експерт психолог и експерти по метода „Форум театър за предприемачески умения“. Този метод се прилага за първи път в рамките на страната в подобна конфигурацията. Проектът е сериозно предизвикателство за екипа, но успешното му прилагане и изпълнение ще има висока добавена стойност за развитието на младежите в двете общини Ботевград и Лесковац, както и в целия трансграничен район.
          Обучението ще се води на английски език с прякото участие на квалифицирани експерти и треньори.
          Очакваните ползи са: масово включване на деца и млади хора в активен спорт- 400 в обхвата на проекта; развитие на предприемачески потенциал на  120 от участниците, които ще бъдат конкурентноспособни в многообразния сектор на пазара на труда.
          Чрез амбициозна прогресивна програма, модернизиране на спортна база и популяризиране на резултатите, ще се изгради ресурс от активни млади хора, които са ценен капитал за развитие на трансграничния регион, както и за сближаване и увеличаване на сътрудничеството между общините Ботевград и Лесковац.

          Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Фондация „Съвременност“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.14.12.2016

        

Прессъобщение

           От 28. 11. 2016 г., съгласно подписна договор между Кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов и Генералия директор на Управителния орган на Interreg-IPA CBC България-Сърбия Мария Дузова, стартира изпълнението на проект  № CB007.1.21.066 ПРОГРАМА INTERREG – IPA CBC  БЪЛГАРИЯ- СЪРБИЯ
           № CB007. 1. 21. 066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора- двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“.  Договор № РД-02-29-288/28. 11.2016.
           Безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на  574177.97 евро, разпределена както следва:
           •    Водещ партньор по проекта – Община Ботевград, България – 406069.42 евро
           •    Проектен партньор 2 – БК „Актавис Академи“ , Лесковац – 140384.08 евро
           •    Проектен партньор 3 – Фондация  „Съвременност“ – 27724.47 евро
           Продължителността на проекта е 24 месеца
           Амбицията на авторите и изпълнителите на проекта е да подкрепят спортното и кариерно развитие на 400 подрастващи и млади хора на териториите на общините Ботевград и Лесковац. Идеята на проекта е базирана на доказана практика, че в основата на успелите в живота личности е спорта. Преносът на придобитите в спорта качества / воля, самоконтрол, дисциплина, екипност, бързо вземане на решения в критична ситуация и др./ в предприемачески умения и нагласи се осъществява чрез: изграждане на спортисти от висок  клас в сферата на баскетбола по единна програма за развитие, базирана на сръбската школа, популярна в Европа и други страни; прилагане на иновативни методи за надграждане и разширяване на спортните качества в предприемачески умения и нагласи, изграждането на модерна спортна база.
           Ще бъде извършен основен ремонт на зала „Георги Христов“, включващ пълно вътрешно и частично външно обновяване. Ще се достави спортно оборудване: в т.ч. уреди, аксесоари, системи, позволяващи организиране на съвременен ефикасен тренировъчен процес по единната програма в залите „ Георги Христов“ и „Арена Ботевград“. В „Арена Ботевград“ ще бъдат оборудвани и ще работят медицински кабинет и фитнес зала.
В обучителния тренировъчен процес ще бъдат включени 400 деца и младежи от 7 до 18 години / 200 в състава на детско- юношеска школа Ботевград / БГ/  и 200 в състава на клуб „Актавис Академи“ ,Лесковац /РС/, съставляващи целевата група по проекта. Освен ежедневните тренировки по график, дейностите на проекта включват организирането и провеждането на 2 лагера и 2 турнира в България и Сърбия. Чрез уеб базирана платформа ще се проследява, контролира, анализира и отчита динамиката на развитие на участниците във всяка възрастова група. Електронната платформа ще позволява бърза контрол, прозрачност на всеки етап от развитието на младите баскетболисти и корекция на програмата при необходимост.
В рамките на проекта, 120 участници от целевата група /по 60 участника от страна/ се включват в предприемаческа схема за развитие на бизнес умения и нагласи.
           Изследванията в областта на предприемачеството потвърждават, че спортът изгражда ефективни лидери. Новаторски програми в САЩ и Европа работят с младите хора, като гъвкаво прилагат “здравословния микс“ между спорта и предприемачеството във формирането както на изявени спортисти, така и на успели в бизнеса и живота личности.
           С участниците по проекта ще работят експерт психолог и експерти по метода „Форум театър за предприемачески умения“, работен език- английски. Този метод се прилага за първи път в рамките на страната в подобна конфигурацията. Проектът е сериозно предизвикателство за екипа, но успешното му прилагане и изпълнение ще има висока добавена стойност за развитието на младежите в двете общини Ботевград и Лесковац, както и в целия трансграничен район.
           Обучението ще се води с прякото участие на квалифицирани експерти и треньори.
           Очакваните ползи са: масово включване на деца и млади хора в активен спорт- 400 в обхвата на проекта; развитие на предприемачески потенциал на  120 от участниците, които ще бъдат конкурентноспособни в многообразния сектор на пазара на труда.
           Чрез амбициозна прогресивна програма, модернизиране на спортна база и популяризиране на резултатите, ще се изгради ресурс от активни млади хора, които са ценен капитал за развитие на трансграничния регион, както и за сближаване и увеличаване на сътрудничеството между общините Ботевград и Лесковац.

           Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Фондация „Съвременност“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.Покана от името на „МИГ Ботевград“ за участие в работата на фокус група

30.06.2016

Управителният съвет на "МИГ Ботевград" организира втора среща на експерти с представители на местната общност за обсъждане на концепцията за проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Ботевград". Срещата ще се проведе на 06.07.2016г., 17:30ч., в заседателната зала на партерния етаж на община Ботевград. 

Можете да изтеглите текста на поканата от тук.

 Програмни документи, приети на учредителното събрание за учредяване на Сдружение „МИГ Ботевград“

21.06.2016

На вниманието на заинтересованите
Програмни документи, приети на учредителното събрание за учредяване на Сдружение "Местна инициативна група Ботевград", проведено на 09.06.2016г.:
1. Устав на Сдружение "Местна инициативна група Ботевград"
2. Протокол от учредителното събрание
3. Вътрешни правила за организация, изпълнение и управление на "Местна инициативна група Ботевград"

 Местна инициативна група Ботевград /МИГ Ботевград/. Информация за осведомяване на заинтересованите относно учредяване на МИГ Ботевград.

25.05.2016

Документи за допустимост на учредителите
Заявление за членство
Декларация за допустимост на физически лица
Декларация за допустимост на юридически лица
Покана за информационни срещи у график

 

 

 Покана за участие в учредяване на „Местна инициативна група Ботевград“

10.05.2016

Община Ботевград, съвместно с инициативна група и Фондация „Съвременност“ канят всички заинтересовани физически и юридически лица с постоянен адрес / седалище на територията на община Ботевград за участие в Учредително събрание за създаване на „Местна инициативна група Ботевград“ с територия на действие община Ботевград.
Учредителното събрание ще се проведе на 09.06.2016 г. от 18:00 ч. в заседателна зала № 15 на Община Ботевград, гр.Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, при следния дневен ред:
  1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ботевград“.
  2. Вземане на решение за приемане на устав на сдружението „Местна инициативна група Ботевград“.
  3. Избор на Управителен съвет на сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група Ботевград”.
  4. Избор на председател на УС.
  5. Определяне размера на членския внос.6. Други организационни въпроси.
 
Регистрацията на участниците ще започне на 09.06.2016 г. от 17:00 ч в заседателна зала № 15 на Община Ботевград, срещу представяне на следните документи:
Всеки заинтересован може да се запознае с проекта на устав на сдружението в стая № 25 на II етаж в сградата на Община Ботевград, гр.Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, всеки ден от 14:00 ч. до 17:00 ч. от датата на публикуване на поканата до датата на провеждане на събранието, както и на Интернет сайта на Община: www.botevgrad.bg и на сайтовете: www.balkanec.bg и www.botevgrad.com, както и от следния линк.
Проектът за Устав е отворен за предложения и промени за да бъде в полза на всички заинтересовани страни.
Желаещите да станат учредители на Сдружението могат да получат допълнителна информация от
тел.: 0887 449 163; е- mail: y_petrova@botevgrad.org;
тел.: 0887 710 744, е-mail: fondaciq_savremennost@abv.bg

 Фондация „Съвременност“ изпрати участници в Понтиния (Италия) по проект „Градинарство и околна среда“

17.10.2015

Gard&Vironment (Garden and Environment)/ "Градинарство и околна среда" е проект, финансиран по програда Еразъм+ на Европейската Комисия, насочен към младежки работници, обучители, преподаватели и младежи, за развитие на техните умения и знания за използване на градинарството като неформален инструмент за обучение.
 
Дейности:По проекта беше проведено 9-дневно обучение в Понтиния, Италия, с участието на 18 човека от 6 страни (България. Хърватия, Франция, Румъния). Фондация Съвременност изпрати трима участника. В рамките на обучението бяха използвани неформални методи и дейности за трансформиране на градинарството в обучителен и социален инструмент за работа с различни целеви групи – деца, младежи, възрастни, хора в неравностойно положение, бяха посетени градски педагогически градини в Рим и Понтиния.
 
 
 
 
 
 
 
 

 Участие на фондацията в международно обучение по проект „Фолклорни приказки и митове в Европа“

24.07.2015

Фондация "Съвременност" все участие със свои представители в международно обучение по проект "Фолклорни приказки и митове", програма Еразъм +, насочено към младежките работници и хора, работещи с младежи от седем европейски страни, свързано с изучаване и работа с фолклорни приказки и митове в Европа.

Целта на курса бе да се даде възможност на участниците да споделят различни образователни методи, използвани в ежедневието и работата им и да потърсят нов контекст за фолклотните приказки и митове от своите страни.

Обучитенито се състоя в 3 различни семинара, насочени към изучаване на нови техники: сценично движение, илюстрация и творческо писане. В рамките на работните ателието участниците от всички страни работиха в екип за написването на наръчник за използване на митове и легенди от Европа с обучителна цел, която беше публикувана като резултат от проекта.