Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Заключителна конференция по проект „В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион“

 На 16.04.2014 г. в хотел Риу Правец се проведе заключителната конференция по проект "В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион", съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия, CCI Number 2007CB16IPO006. 

Конференцията бе посветена на неоползотворения бизнес потенциал на трансграничния регион България-Сърбия. В събитието взеха участие 62 участника от България и Сърбия – представители на централната и местната власт в региона, бизнес сдружения и неправителствени организации.

Конференцията бе открита от г-жа Мариана Маринова, началник отдел в Дирекция „Стратегии, анализи, планиране и пазари” на Министерство на земеделието и храните и г-н Александър Миличевич, Първи съветник по икономическите въпроси в посолството на Република Сърбия в България.

На събитието бяха представени разработените в рамките на проекта изследвания на бизнес потенциала и на работната сила в региона, маркетингова стратегия за промоция на трансграничния регион, както и препоръки към централните и местни власти за реализиране на бизнес потенциала на региона.

 

Повече подробности за събитието може да намерите в материалите по долу:

Програма на конференцията

Представяне на бизнес потенциала на трансграничния регион България-Сърбия с фокус върху българската част на региона

Представяне на бизнес потенциала на трансграничния регион България-Сърбия с фокус върху сръбската част на региона

Представяне на работната сила и пазара на труда в българската част на региона

Представяне на работната сила и пазара на труда в сръбската част на региона

Представяне на маркетинговата стратегия за промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион

Препоръки към местните власти в трансграничния регион България – Сърбия

Меморандум за разбирателство  

За повече подробности за проекта и неговите резултати посетете уебстраница на проекта– http://cbc-revival.eu


--
22.04.2014

Обратно в Актуално