Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Информационен семинар в община Самоков

 В община Самоков се проведе информационен семинар в рамките на проект „Гражданско общество и местна власт – партньори за зелен регион”. Проекта се изпълнява от Фондация „Съвременност” в партньорство с Областна администрация на Софийска област. Участие взеха г-н Васил Сайменов – зам. кмет на община Самоков, г-жа Любка Кьосева – гл. експерт „Екология” в община Самоков, г-жа Лиляна Минкова – директор на СОУ „Отец Паисий” – гр. Самоков, ученици от Еко клуб при СОУ „Отец Паисий” с ръководител г-жа Емилия Бонева, Клуб „Млад еколог” от Професионалната гимназия по туризъм с ръководител г-н Михаил Михайлов, г-жа  Ирена Петкова, Началник отдел „Управление на програми и проекти, екология и туризъм” в Областна администрация на Софийска област, г-н Лазар Арангелов – представител на НП „Рила”, представители на общинска администрация Самоков и Областна администрация на Софийска област, местни медии.
Г-жа Ирена Петкова, приветства присъстващите и ги запозна накратко с обхвата, целите и дейностите по проекта, както и с изпълненото до момента. Тя обърна внимание на Екопътека „Бели Искър”, която е обект на проекта за територията на община Самоков и предвидените дейности.  Г-н Арангелов даде подробна информация за биоразнообразието на Национален парк „Рила” и дейността на дирекцията.
Семинара премина в дискусия, в която се обмениха опит, идеи, възможности за взаимопомощ и бъдещи съвместни дейности насочени към опазване на природата и биоразнообразието.
Присъстващите ученици, учители и представители на неправителствени организации изразиха своята готовност да участват в доброволческите формирования към проекта.

 


--
22.03.2013

Обратно в Актуално