Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Обмен на добри идеи в сферата на биоразнообразието

 В рамките на проект „Гражданско общество и местна власт – партньори за зелен регион” – регионална политика за информиране, опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие на територията на Софийска област, дейност 3 „Природозащитно и екологично образование”  в Исторически музей, гр. Ботевград на 19.01.2013г. беше проведен информационен семинар. В работата на семинара участваха Велеслава Абаджиева – Национален координатор ГЕФ, Ирена Петкова, Началник отдел „Управление на програми, екология и туризъм”, ученически Екопарламент  при ГПЧЕ „Алеко Константинов”, гр. Правец с ръководител  ст. учител Соня Василева, екоклубове „Моят екологичен свят” и „Природолюбители”  при ПМГ „Проф. Д-р Асен Златаров” с ръководители Радка Гетова и  Теменужка Христова, Даниел Дилов – кмет на с. Литаково и Тодорка Петрова, директор на ОУ „В. Левски” в селото, представители от дамски клуб „Инер Уил” – гр. Ботевград, водещите в общината биолози г -жа Мария  Цонкова и г-н Никола Близнаков, други.

Основните обсъждани теми на семинара бяха защитената местност / ЗМ/„Дренето”- с. Литаково,  ЗМ „Котлите”-гр. Правец и вековният дъб в двора на манастира „Св. Николай Чудотворец”, с. Скравена, местността „Мухалница” – единственото блато, в което високопланинската жаба хвърля хайвера си и се оттегля отново в планината, замърсяванията на околната среда, нарушаване баланса на местния биологичен фонд, вследствие пагубното въздействие на човешката дейност. 

Семинарът беше работещ форум за трансфер на добри практики, мнения, позиции, предложения в контекста на целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. Зала „Орханиец”  събра 70 заинтересовани, представители на НПО, експерти, местна власт, медии, институции, учащи се  /преобладаващо присъствие /, които с готовност в съботния ден споделяха знания и информация в областта на биоразнообразието, природните забележителности в района и необходимостта от мерки за тяхното съхраняване и програма за полезното им използване. Общата грижа за съдбата на местното природно богатство и готовността за включване в инициативи за неговото опазване и развитие сближи границите между граждани с различни професии и  възраст. Сформира се работна доброволческа група от граждани, заявили готовност  безвъзмездно да участват в подкрепа на „зелената”  кауза.

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


--
21.01.2013

Обратно в Актуално