Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Определен е краен срок за представяне на пълния формуляр за кандидатстване по схема BG161PO001/3.1-02/2009 ”Подкрепа за развитието на туристически атракции”

 

Краен срок: 1 юни 2010 г., 16:00 ч. местно време.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички кандидати по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез процедура за предварителен конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO001/3.1-02/2009 ”Подкрепа за развитието на туристически атракции”, че съгласно чл.14, ал.7, т.2 на ПМС №121/31.05.2007 г. и във връзка с Решение № РД-02-14-59/15.01.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. са нанесени корекции в Насоките за кандидатстване и Приложение Б. Бюджет на проекта по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 ”Подкрепа за развитието на туристически атракции”.
Корекциите са нанесени в съответствие със Заповед № РД 02-14-190/ 05.02.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР, след приключване на оценката на подадените формуляри за предварителен подбор, както следва:
1.1. Определен е краен срок за подаване на пълния формуляр за кандидатстване – 01 юни 2010 г., 16:00 ч. местно време.
1.2. Нанесени са промени в Приложение Б. Бюджет на проекта.


--
09.05.2010

Обратно в Актуално