Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Празник „Дренето”

 Слънчев и пъстър празник организираха кметството и ОУ „Васил Левски” в с. Литаково, община Ботевград. Участваха 140 доброволци: местна администрация, НПО и с доминиращо присъствие на ученици. Малки и големи поставиха информационни табели- 2 бр., къщички за различни по вид и големина птици – 50 бр., почистиха около дъбовете, в клоните на  които все още гнездят щъркели, описаха повредените дървета, обсъдиха състоянието на ЗМ. Празникът продължи със спортни игри, почивка и закуска на трева сред природата.

Събитието беше прекрасна демонстрация, за работещо партньорство между местна власт, гражданско общество, училище и НПО.

Инициативата се финансира по проект: «Гражданско общество и местна власт – партньори за зелен регион» – регионална политика за информиране, опазване и устойчиво използване на  биологичното разнообразие на Софийска област”, схема: Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд. Изпълнява се от ОА на Софийска област, фондация „Съвременност”, РИОСВ – София, Ученически Екопарламент при ГПЧЕ ‘ Алеко Константинов”, гр. Правец.


--
22.05.2013

Обратно в Актуално