Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Прессъобщение

 

 Предстоят заключителните събития по проект

Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”

На 14.05.2015 г. и 15.05.2015 г. в хотел „Арена” гр.Самоков предстои да се проведе Обучение по модул 4:Заключителен курс и дискусия във връзка с изпълнение на Договор № М13-22-149/05.09.2014г.-U-08/07.04.2015г., спредмет „Провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно управление“, сключен между Община Самоков и ДЗЗД "Е-ОБЩИНА.БГ", по изпълнение на проект „Повишаване компетентността на администрациите на община Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по договор № М13-22-149/05.09.2014г. за обучение на общо 85 служители от Община Самоков – Бенефициент, и двамата партньори – Община Червен бряг и Община Роман.

Програмата включва лекции и отворени дискусии относно възможностите за финансиране на общинските администрации при въвеждане на ЕАУ; публикуването в Интернет на проектите за нормативни и общи административни актове и тяхното обществено обсъждане;ОП „Добро управление”; Представяне на концепцията за комплексно административно обслужване и конкретни стъпки за въвеждането му в общините.

Със събитието ще се отбележи успешното финално изпълнение на проект „Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”

Повече информация можете да получите на: http://e-obshtina.zop-services.com/

 

 

 

 


--
12.05.2015

Обратно в Актуално