Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

СПИСЪК на публикациите за периода м. Януари – Март, 2013г.

  

Проект:Инвестираме в историческото наследство за културно и духовно

сближаване и икономически напредък между общините Правец и Ниш” 

СПИСЪК на публикациите за периода м. Януари – Март, 2013г. 

Публикация:

Вестник/Website:

Дата:

Брой:

„Започва работа по спечелен проект между Исторически музей-Правец и Народен музей-Ниш”

Balkanec.bg

22.01.2013г.

„Директорът на Исторически музей – Правец ще подпише договор за реализация на проект по Програма за трангранично сътрудничество”

Botevgrad.com

22.01.2013г.

„Таня Борисова подписа договор по проект за трансгранично сътрудничество”

„Правешки глас”

25.01.2013г.

3

„Исторически музеи гр. Правец и Ниш с общ проект”

Bot.bg

8.02.2013г.

„Проектът за трансгранично сътрудничество на музея в Правец бе определен като „исторически”

„Правешки глас”

15.02.2013г.

6

„С работна среща започнаха дейностите по проект за историческото наследство в Правец и Ниш”

Botevgrad.com

20.02.2013г.

„Първа работна среща по проект за инвестиране в историческото наследство в общините Правец и Ниш”

Balkanec.bg

20.02.2013г.

 


--
27.03.2013

Обратно в Актуално