Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Фондация „Съвременност“ изпрати участници в Понтиния (Италия) по проект „Градинарство и околна среда“

Gard&Vironment (Garden and Environment)/ "Градинарство и околна среда" е проект, финансиран по програда Еразъм+ на Европейската Комисия, насочен към младежки работници, обучители, преподаватели и младежи, за развитие на техните умения и знания за използване на градинарството като неформален инструмент за обучение.
 
Дейности:По проекта беше проведено 9-дневно обучение в Понтиния, Италия, с участието на 18 човека от 6 страни (България. Хърватия, Франция, Румъния). Фондация Съвременност изпрати трима участника. В рамките на обучението бяха използвани неформални методи и дейности за трансформиране на градинарството в обучителен и социален инструмент за работа с различни целеви групи – деца, младежи, възрастни, хора в неравностойно положение, бяха посетени градски педагогически градини в Рим и Понтиния.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


--
17.10.2015

Обратно в Актуално