Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Форум „Кръгла маса“

 На 26- ти и 27- ми ноември 20134г. в Тържествена зала на Община Правец се проведе форум "Кръгла маса" по проект "Инвестираме в историческото наследство за културно и духовно сближаване и икономически напредък между общините Правец и Ниш". Темата на днешният форум е "Културно-историческото наследство на Правец и Ниш и приносът му за развитието на устойчив туризъм". Организатори на събитието са Исторически музей Правец, Национален музей Ниш и фондация "Съвременност", партньори по проекта. Директорката на ИМ -"Правец", Татяна Борисова,откри "Кръглата маса" като благодари на всички присъстващи. Татяна Борисова сподели,  че вече са към края на изпълнението на проекта – "През доста перипети минахме, но мисля, че резултатите, които постигнахме и постигаме си заслужава. Ще ви върнем назад във времето, за да опознаете тези исторически обекти и вярваме, че ще ви убедим за това, че голяма част от тях могат да бъдат привлекателни туристически обекти. Това е и основната цел на нашия проект." Янка Янчева, председателят на фондация „Съвременност", благодари на всички, които подкрепят този проект за принос на културно-историческия туризъм.Славиша Попович, директор Народен музей Ниш, запозна присъстващите с целите на проекта, значението на трансграничното сътрудничество за Народен музей Ниш и приноса му за културното развитие на град Ниш. Арх. Милена Каменова, ръководител на проектански екип, представи модел за управление на културно-исторически обект Антична крепост "Боровец".Проф. д-р Румен Иванов от НАИМ – БАН, София, запозна гостите с предназначението на крепостта Боровец (V в. пр. н. е. – VI в.).

 


--
15.12.2013

Обратно в Актуално