История

Фондация „Съвременност” (ФС) е неправителствена организация с нестопанска цел, регистрирана в Ботевград на 15 май 2003 г. в Софийски Окръжен Съд с фирмено дело № 481/2003. Целите, които си поставя Фондацията я определят като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Мисията на ФС е заедно с гражданското общество, бизнеса, младите хора, местната власт, НПО, научни и обществени институции да участва в съвременните процеси на развитие на региона и страната. Чрез проекти по Програми за финансиране от ЕС, с благотворителни инициативи, консултанска и информационна дейност, фондация Съвременност допринася за изграждане на ресурс за осъществяване реформите в сферите на икономиката, образованието, социалните дейности, образованието, екологията.

Фондацията развива дейността си на територията на повече от 11общини в Софийска и Ловешка област в добър синхрон с общинската администрация, държавни и обществени институции и медиите. Към ФС работят две неформални структури – Евроцентър за малки и средни предприятия и младежко направление „Младежи за промяна”

Опитът на организацията включва успешно реализирани като водеща организация и в партньорство над 18 проекта с устойчивост в развитието им.

Евроцентър за малки и средни предприятия

Структурата разполага с база данни за бизнеса в региона и със сътрудници с висок професионализъм в различни направления на икономиката и опит в работата по Европейски програми. Организира информационни семинари със заинтересованите представители на малкия и среден бизнес, индивидуални и дистанционни консултации, срещи с експерти, подкрепа при разработване и управление на проекти. С безвъзмездната помощ на Центъра успешно са реализирани проекти от 6 фирми на територията на общините Ботевград, Правец и Етрополе. В Евроцентъра членуват 94 предприемачи.

Младежко направление „Младежи за промяна”

Формирането на младежка неформална структура е инициирано от NALFAP България и с участието на работещите по проекти на Фондация Съвременност млади хора. Основен приоритет на направлението е да провокира и насърчи активното младежко включване в процесите на вземане на решения и развитие на района, в който живеят, на страната, да се почувстват равноправни граждани на ЕС.

Чрез „Младежи за промяна” ФС партнира на Европейското младежко движение MIJARC EUROPE за реално осъществяване на европейската политика, за сближаване и насърчаване на младите хора към  учатие в нея. Работещи във ФС млади хора и приобщени към идеята заеха отговорни позиции в структурите на Европейското младежко движение – Председател на борда Европейското младежко движение

MIJARC EUROPE, Председател на новосформираното БГ младежко движение, Координатор на Световното младежко движение MIJARC WORLD, доказателство за възможностите на младите хора да бъдат ключов фактор за изграждане на настояща и бъдеща Европа.

Участие и представяне на проекти и добри практики на Фондация Съвременност на международни форуми: Европейска генерална Асамблея на MIJARC в Холандия; международен младежки лагер в гр. Миделкерке, Белгия; Световна младежка конференция „Образование и устойчиво развитие” в Бон; семинар на тема „ Европейският принос към концепцията за учение през целия живот ” – представяне на националната образователна система и презентация на проект на ФС за рехабилитация и социална интеграция на    деца с увреждания, Франция, октомври 2008 г.

ФС партнира на MIJARC EUROPE  в кампания „ТВОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН! Избори за Европейски парламент: 4 и 7 юни 2009”.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube