Мисия

  • Подпомагане развитието на българското образование, наука и култура;
  • Иницииране на социални и образователни практики;
  • Стимулиране на детското физическо и интелектуално развитие;
  • Интегриране на хората в неравностойно положение в обществения живот;
  • Деинституционализаиция на хората с увреждания;
  • Насърчаване активна позиция на местното общество;
  • Насърчаване на икономическия растеж в региона.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube