Партньори

 Oбщина Ботевград                                         Асоциация Активни потребители

 Община Етропол                                                 Европейско младежко движение MIJARC

   Община Правец                                                                Национално сдружение „Алтер – Натива”

Община Тетевен                                        European centre of studies and initiatives

  Община Ябланица                                             Център за приобщаващо образование

  Община Самоков                                                                    Фондация „Перпетуум-мобиле”

 Община Роман                                                                 Foundation for Partnership and Civil Society Development

  Червен бряг                                                    Маркет линкс      

Сдружение за биологично пчеларствоИнститут за управление на програми и проекти

Форум за наблюдение и анализ на публични политики Сдружение „Институт по                                                                                                                                    приложна  психология и физиоприфилактика”

 Център за развитие на областите Ябланица и Пчиня

   Исторически музей – гр. Правец                               Център за независим живот 

    National Museum Niš                                                        Фондация „Качество XXI век”

МИГ Ботевград                                                                  ALT – Associazione Lettori Torresi

 

 Пи Ем Консултинг” ООД                                    Associazione culturale Cantiere Creativo

 

  KK Actavis Academy Leskovac                                                                                                                

 

  • Други образователни и културни институции                         

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube