Първи две предложения, входирани в ОбС Ботеград

                                                                   

Споделяме с вас добрата вест, че първите две предложения, генерирани в платформата и получили висок рейтинг от потребителите, са входирани за разглеждане от Общински съвет Ботевград на следващата редовна сесия я края на април. Те са относно онлайн излъчването на сесиите на ОбС Ботевград и инициативата за реновиране на градските чешми.

Предложенията можете да видите на следните линкове:

Излъчване на общински сесии-онлайн?

Ремонт на чешмата на бул. Цар Освободител (срещу сариевския блок)

Пълният текст на входираните предложения можете да намерите в прикачените файлове:

Предложение_онлайн излъчване

Предложение_чешми

Очаквайте информация от решението на Общински съвет Ботевград по двете предложения.

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube