Мотивационна среща с образователни институции за представяне на платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград”

 

На мотивационна среща с директори на училища и детски градини на територията на община Ботевград, която се състоя на 19.05.2020 г. в зала “Христо Ботев” на ОбА Ботевград, беше представена платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград” и обсъдени теми, които биха могли да са обект на обсъждане в платформата. На срещата присъстваха представители на ОУ “Л.Каравелов”, с Трудовец, ОУ “В.Левски”, гр.Ботевград, ОУ “Васил Левски”, с.Литаково, фондация “Еду Компас”, гр.София, ППМГ ‘Проф.акад. Асен Златаров”, гр.Ботевград, зам.-кмета на Община Ботевград, г-н Борис Борисов, педагози. Срещата мина при изявен интерес от страна на присъстващите, които дадоха обещание да следят и участват в платформата. Бяха раздадени рекламни материали.

     

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube