Представяне на платформата на КВО на МИГ Ботевград

На мотивационна среща с КВО на сдружение “МИГ Ботевград” (бенефициент на проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград), състояла се на 27.05.2020 г., беше представена платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград”, целите, идеите, напредъка в реализирането на отделните дейности. Представянето предизвика интерес сред членовете. За присъстващите беше организиран кетъринг. Бяха раздадени рекламни материали.

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube