Входирано предложение за реорганизиране на пътното движение

Още едно предложения, генерирано в платформата и получило висок рейтинг от потребителите, е входирано за разглеждане от кмета на община Ботевград на 26.05: Предложение за реорганизиране на пътното движение в града чрез еднопосочни улици: “Организация за лесно придвижване на пешеходци от единия край на града до другия”. Предложението е инициирано в платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград”  и фейсбук страницата към платформата “Диалози за Ботевград” от Калина Съйкова, където получава широка подкрепа от гражданите на общината, изразена в коментари и система от рейтинг. Предложението е консултирано на среща с Цветелин Цветков, зам.-кмет на община Ботевград, в чиито ресор попада, и разработено съвместно от Борис Борисов, експерт мониторинг на платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“,  Радостина Вутева, която модерира дискусиите в онлайн каналите за гражданско участие, както и експерти юристи от администрацията на община Ботевград. Предложението е внесено за становище до Иван Гавалюгов, кмет на Община Ботевград на 26.05.2020 г. По препоръка на кмета на общината предстои организиране на среща с инициаторите на предложението и заинтересовани страни, на която да бъде обсъдена възможността за реорганизиране на пътното движение в града чрез еднопосочни улици, по конкретно на такива улици, които са в близост до по-големите детски градини в града.

Пълният текст можете да прочетете в прикачения файл:

Предложение_еднопосочни улици

Проектът  BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа “Диалози за бъдещето на Ботевград” се осъществява на територията на община Ботевград и е съфинансиран по оперативна програма „Добро управление“2014 – 2020.

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube