Малки пилотни проекти по Подмярка 19.1

Уважаеми съграждани,

Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ /МИГ Ботевград/ ще кандидатства с проект по Програма за развитие на селските райони за период 2014- 2020 г. /ПРСР 2014- 2020 г/, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности, в частта за малки пилотни проекти.

Максимална безвъзмездна финансова помощ /БФП/- е 15 000 евро за проект.

Фокусът/целите на подмярка 19.1 е върху:

  • популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“;
  • популяризиране на местната идентичност;
  • подкрепа прилагането на иновативни практики.

Индикатори:

  • брой реализирани дейности;
  • брой създадени работни места в резултат от изпълнението на проекта;
  • брой на населението в обхванатото от проекта населено място, за което изпълнението на проекта ще бъде от полза.
  • Други индикатори.

Всеки кандидат има право да участва с един проект, насочен към една от посочените по- горе цели на втора и трета позиция. Първата позиция присъства във всеки проект.

Във връзка с намерението да  участва в конкурсната процедура с проект.

МИГ Ботевград обявява процедура за набиране на инициативи за проект в платформата “Диалози за бъдещето на Ботевград” на следния линк: https://zabotevgrad.eu/2020/06/pokana-podmyarka-19-1/

Срок за набиране на проектни предложения – 19.06 /петък/, 17:00 ч.

Координати за контакти: е-mail: mig.botevgrad@gmail.com 

Задаване на въпроси отговори:

GSM: +359 887 710744; Янка Александрова

GSM: +359 897 910195; Радостина Вутева

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube