Резултати от проведено УС на МИГ Ботевград за избор на концепции за кандидатстване по Подмярка 19.1

Вчера, 23.06.2020г., Управителният съвет на МИГ Ботевград направи среща с хората, предложили идеи за местно развитие, с които МИГ Ботевград да кандидатства с пилотен проект по Подмярка 19.1 на ПРСР. Благодарим за изключително съдържателните представяния, огромния ентусиазъм, който се усети в зала, и волята за промяна на нашата община! УС определи предложението за изграждане на зона за отдих в местност „Чеканица“ за най-подходящо и с най-голям потенциал за успешно кандидатстване по подмярката, отчитайки всички критерии. Всички предложения можете да разгледате тук: https://zabotevgrad.eu/2020/06/pokana-podmyarka-19-1/

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube