П О К А Н А

Уважаеми членове на Съвета на Фондация „Съвременност“,

 

Съгласно чл. 5, ал 3. от Учредителния акт на Фондация „Съвременност“, свиквам общо събрание на Съвета на Фондация „Съвременност“.

 

Дата : 27.05.2022г.,

Час:  17:30 ч.

Място: гр. Ботевград; пл. „Незнаен войн‘ № 7, ет.2, офис 11

 

Дневен ред на събранието:

 

  1. Преизбиране на членовете на Съвета на Фондация „Съвремнност“ /СФС/.

Докладва: Янка Александрова, член на Съвет на  Фондация „Съвременност“.

 

  1. Промени в управителния орган на ФС – Съвет на Фондация „Съвремнност“ /СФС/.

 Докладва: Янка Александрова, член на Съвет на  Фондация „Съвременност“

 

  1. Освобождаване на Мариета Николова Янкова от позицията „Изпълнителен директор и председател на Съвета на  Фондация „Съвременност“.

Докладва: Димо Миндов – член на Съвет на  Фондация „Съвременност“.

 

  1. Избор на Председател Съвета на Фондация „Съвременност“.

Докладва: Димо Миндов – член на Съвет на  Фондация „Съвременност“.

 

 

 

С уважение,

 

Мариета Янкова

Изпълнителен директор на Фондация „Съвременност“

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube