Актуално

На мотивационна среща с КВО на сдружение "МИГ Ботевград" (бенефициент на проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград.
  На мотивационна среща с директори на училища и детски градини на територията на община Ботевград, която се състоя на
                                       
                                       
                                       

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube