Актуално

          Фондация "Съвременност" обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проучване на интересите и нагласите
          Фондация "Съвременност" обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Социологическо проучване на нагласите и

Последни новини

Архив

Follow and like us :)

facebook
youtube