Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Екип

Учредителите на Фондация Съвременност и Изпълнителният директор са високо квалифицирани и уважавани специалисти в сферата на финансите, икономиката, правото, образованието и социалните дейности, които имат желание да посветят част от своето време и усилия на цели и дейности с обществена полза.