Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

МИГ има изпълнителен директор

        След проведена процедура по избор на изпълнителен директор на МИГ Ботевград, беше утвърдена кандидатурата на Янка Александрова. Изборът беше извършен на 2 етапа – по документи и събеседване. Събеседването беше проведено на 10.01.2017 от комисия по процедурата. При събеседването г-жа Александрова доказа управленски опит и добри познания по нормативните документи за учредаване и водене на местна инициативна група, опит в работата с проекти, сподели виждания за развитието на Местна инициативна група Ботевград.

       Честито! Пожелаваме успех!

 
Янка Александрова – изпълнителен директор на МИГ Ботевград
 
 
 
 
 

--
12.01.2017

Обратно в Актуално