Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МОЯТ НЕЗАБРАВИМ ДОБРОВОЛЧЕСКИ СПОМЕН“

 

Краен срок: 25 май 2010 г.
Ученическото Благотворително Дружество към НГДЕК с подкрепата на НЧ „Бъдеще сега“; фондация „Човешката библиотека, ShakerADV., „Детско Арт Студио „НИК“, Общински театър „Възраждане“, Столична библиотека, магазин за художествени материали „Импресия“, организира Национален младежки литературен конкурс „Моят незабравим доброволчески спомен“.
Може да участва всеки добротворец на възраст до 25 години, който е готов да сподели своите незабравими доброволчески мигове, които са го променили или са предизвикали у него бурни емоции, заслужаващи да бъдат разказани.
Всеки участник може да представи творби с обем до 6 листа А4 без ограничения във формата (от проза и поезия до хумористични разкази или пътеписи- всичко е позволено!), като единственият задължителен момент е текстът по своеобразен начин да описва доброволческия опит на участника.
В едно произведение могат да бъдат описани повече от една любими ситуации на участника, поощряваме и изпращането на снимков материал, но неизпратилите такъв няма да бъдат ощетявани при оценяването на творбите.
Изпратените творби трябва да са авторски.
В конкурса се допуска участието и на доброволци от чуждестранен произход с условие текстът да е написан на английски език и да представя доброволческият опит на участника на територията на Република България.


--
09.05.2010

Обратно в Актуално