Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Oбучение по проект „Активни общности за Европа” по програма „Европа за гражданите”.

                                                

От 11 до 17 май в Лондон се проведе обучение по проект „Активни общности за Европа” по програма „Европа за гражданите”.  В него участваха представител на фондация „ Съвременност” заедно с 5 ръководители на групи.

По време на обучението бе представен метод за работа с общности и промени на нагласи, наречен „форум театър” или „театър на потиснатите”,. Актьорите, които не са професионалисти, играят по предварително подготвен сценарий, засягащ конкретни социални проблеми, които претворяват в театрално представление. Зрителите имат право да се включат в представлението като предложат различни решения и стратегии за преодоляване на проблема. „Форум театър” е метод за разглеждане на конкретни проблемни ситуации по нов начин, посредством театъра, така че да се постигне някаква социална промяна. Той позволява на група хора да намерят нови решения на конкретни свои или обществени проблеми. Участниците споделиха, че по време на обучението 45 човека на възраст между 16 и 35 години, разделени на групи, са създали шест пиеси по различни проблеми. Една от темите, която е представена е  алкохолизма и ефекта от него, изразен като домашно насилие върху членовете на семейството.

Сега задачата на участниците в обучението е да обучат членовете на своите групи, които са общо шест –  по една в Ботевград – ПГТМ"Христо Ботев", София и SOS Детски селища и Правец – ГПЧЕ "Алеко Константинов", Професионална гимназия по компютърни технологии и Читалище "Заря".


--
11.06.2014

Обратно в Актуално