Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Обучение

На 29. 11 – 30. 11. 2012 г., екип на Фондация „Съвременност”  проведе обучение  в община Обзор по покана от изпълнителите по проект „Повишаване на капацитета на пограничните общини за осигуряване на социални услуги и прилагането на политиката на ЕС в социалната сфера“, програма Трансгранично сътрудничество България – Турция към МТСП. С интерес в обучението участваха представители на общините Созопол и Алпуллу, специалисти в сферата на социалните услуги. Двудневният семинар стана работещ форум за трансфер на полезна информация, добри практики, мнения и предложения.


--
04.12.2012

Обратно в Актуално