Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Покана от името на „МИГ Ботевград“ за участие в работата на фокус група

Управителният съвет на "МИГ Ботевград" организира втора среща на експерти с представители на местната общност за обсъждане на концепцията за проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Ботевград". Срещата ще се проведе на 06.07.2016г., 17:30ч., в заседателната зала на партерния етаж на община Ботевград. 

Можете да изтеглите текста на поканата от тук.

 


--
30.06.2016

Обратно в Актуално