Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

        

Прессъобщение

           От 28. 11. 2016 г., съгласно подписна договор между Кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов и Генералия директор на Управителния орган на Interreg-IPA CBC България-Сърбия Мария Дузова, стартира изпълнението на проект  № CB007.1.21.066 ПРОГРАМА INTERREG – IPA CBC  БЪЛГАРИЯ- СЪРБИЯ
           № CB007. 1. 21. 066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора- двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“.  Договор № РД-02-29-288/28. 11.2016.
           Безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на  574177.97 евро, разпределена както следва:
           •    Водещ партньор по проекта – Община Ботевград, България – 406069.42 евро
           •    Проектен партньор 2 – БК „Актавис Академи“ , Лесковац – 140384.08 евро
           •    Проектен партньор 3 – Фондация  „Съвременност“ – 27724.47 евро
           Продължителността на проекта е 24 месеца
           Амбицията на авторите и изпълнителите на проекта е да подкрепят спортното и кариерно развитие на 400 подрастващи и млади хора на териториите на общините Ботевград и Лесковац. Идеята на проекта е базирана на доказана практика, че в основата на успелите в живота личности е спорта. Преносът на придобитите в спорта качества / воля, самоконтрол, дисциплина, екипност, бързо вземане на решения в критична ситуация и др./ в предприемачески умения и нагласи се осъществява чрез: изграждане на спортисти от висок  клас в сферата на баскетбола по единна програма за развитие, базирана на сръбската школа, популярна в Европа и други страни; прилагане на иновативни методи за надграждане и разширяване на спортните качества в предприемачески умения и нагласи, изграждането на модерна спортна база.
           Ще бъде извършен основен ремонт на зала „Георги Христов“, включващ пълно вътрешно и частично външно обновяване. Ще се достави спортно оборудване: в т.ч. уреди, аксесоари, системи, позволяващи организиране на съвременен ефикасен тренировъчен процес по единната програма в залите „ Георги Христов“ и „Арена Ботевград“. В „Арена Ботевград“ ще бъдат оборудвани и ще работят медицински кабинет и фитнес зала.
В обучителния тренировъчен процес ще бъдат включени 400 деца и младежи от 7 до 18 години / 200 в състава на детско- юношеска школа Ботевград / БГ/  и 200 в състава на клуб „Актавис Академи“ ,Лесковац /РС/, съставляващи целевата група по проекта. Освен ежедневните тренировки по график, дейностите на проекта включват организирането и провеждането на 2 лагера и 2 турнира в България и Сърбия. Чрез уеб базирана платформа ще се проследява, контролира, анализира и отчита динамиката на развитие на участниците във всяка възрастова група. Електронната платформа ще позволява бърза контрол, прозрачност на всеки етап от развитието на младите баскетболисти и корекция на програмата при необходимост.
В рамките на проекта, 120 участници от целевата група /по 60 участника от страна/ се включват в предприемаческа схема за развитие на бизнес умения и нагласи.
           Изследванията в областта на предприемачеството потвърждават, че спортът изгражда ефективни лидери. Новаторски програми в САЩ и Европа работят с младите хора, като гъвкаво прилагат “здравословния микс“ между спорта и предприемачеството във формирането както на изявени спортисти, така и на успели в бизнеса и живота личности.
           С участниците по проекта ще работят експерт психолог и експерти по метода „Форум театър за предприемачески умения“, работен език- английски. Този метод се прилага за първи път в рамките на страната в подобна конфигурацията. Проектът е сериозно предизвикателство за екипа, но успешното му прилагане и изпълнение ще има висока добавена стойност за развитието на младежите в двете общини Ботевград и Лесковац, както и в целия трансграничен район.
           Обучението ще се води с прякото участие на квалифицирани експерти и треньори.
           Очакваните ползи са: масово включване на деца и млади хора в активен спорт- 400 в обхвата на проекта; развитие на предприемачески потенциал на  120 от участниците, които ще бъдат конкурентноспособни в многообразния сектор на пазара на труда.
           Чрез амбициозна прогресивна програма, модернизиране на спортна база и популяризиране на резултатите, ще се изгради ресурс от активни млади хора, които са ценен капитал за развитие на трансграничния регион, както и за сближаване и увеличаване на сътрудничеството между общините Ботевград и Лесковац.

           Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Фондация „Съвременност“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.


--
14.12.2016

Обратно в Актуално