Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Програма за конкурентоспособност и иновации

 

Европейската комисия (ЕК) публикува днес покана за предложения за проекти за екоиновации, които ще се финансират с 35 млн. евро по Програмата за конкурентоспособност и иновации, съобщи пресслужбата на ЕК.

Средствата по тази екоиновационна покана от 2010 г. по програмата са предназначени за нови проекти в следните области: рециклиране на материали, строителни материали, отговарящи на изискванията за устойчиво развитие, проекти в сектора на хранителните продукти и напитките, както и за екологосъобразни бизнес практики.

Поканата за предложения за проекти е насочена най-вече към малките и средни предприятия, които са разработили екологичен продукт, процес или услуга, успешно доказали се от техническа гледна точка, но които все още не са намерили своето място на пазара.

Предлаганото безвъзмездно финансиране е до 50 % от общата стойност на съответния проект.

Очаква се средствата по поканата за 2010 г. в размер на 35 млн. евро да дадат възможност за осъществяване на 45 до 50 нови проекта.

Проектите ще се избират въз основа на новаторския им подход, потенциала им за разпространение на пазара и приноса им за европейските политики за опазване на околната среда, по-специално в областта на ефективното използване на ресурсите.

Периодът за кандидатстване започва от днес и продължава до 9 септември 2010 г.

 

Източници: в. Дневник; електронен седмичник на ФРМС


--
09.05.2010

Обратно в Актуално