Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Програма „Младежта в действие”

Краен срок: За проектите, представяни пред националната агенция:
– Проекти, започващи между 1 септември и 31 януари – краен срок: 1 юни
За проектите, представяни пред изпълнителната агенция:
– 1 декември и 30 април – краен срок: 1 юни
1 март и 31 юли – краен срок: 1 септември
и да обявят идеята, за която търсят съмишленици.
Общото за всички дейности по програмата е, че се насърчават европейското измерение на проектите, участието на младежи в неравностойно положение и иновативният подход при решаването на проблемите.

Програмата е насочена към е насочена към младите хора от 13 до 30 години.
Младежта в действие" финансира проекти основно по няколко линии: местни и транснационални инициативи, проекти за обмен и сътрудничество, за доброволчески труд и демократично общество. За всяка дейност на сайта на програмата има подробно описание на това какви проекти са допустими, примери за подобни проекти, както и съвети за подготовката им. Младежите, които предвиждат международно участие в проекта си, но все още нямат партньори извън страната, могат да се регистрират в партньорската база на портала "Евродеск

 
Международен конкурс за есе за млади хора на Фондация Го
Краен срок: 30 юни 2010 г.
Темата на есето е "Моята роля в създаването на мирен свят".
Участниците следва да са на възраст до 14 години (категория деца) или 15-15 години (категория младежи).

--
09.05.2010

Обратно в Актуално