Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Програмни документи, приети на учредителното събрание за учредяване на Сдружение „МИГ Ботевград“

На вниманието на заинтересованите
Програмни документи, приети на учредителното събрание за учредяване на Сдружение "Местна инициативна група Ботевград", проведено на 09.06.2016г.:
1. Устав на Сдружение "Местна инициативна група Ботевград"
2. Протокол от учредителното събрание
3. Вътрешни правила за организация, изпълнение и управление на "Местна инициативна група Ботевград"

 


--
21.06.2016

Обратно в Актуално