Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Проект: „Фестивал на Обединените социални центрове в Европа”

 Проект: „Фестивал на Обединените социални центрове в Европа”
Програма: Младежта в действие. Дейност 1.2 Международни младежки инциативи
 
Продължителност:  6 дни между 18-30 октомври 2014 (точните дати предстои да бъдат определени)
Участници: 16 младежи от 4 държави: Франция, България, Испания, Италия 
Възраст: 16-22 години 
Тема: здравословен начин на живот, устойчивото развитие, културно
разнообразие, изкуство, творчество 
Профил на участниците: Млади хора, които желаят да се запознаят с други 
млади хора от различни култури, интересуващи се от творчество и изкуство, здравословен начин на живот или желаят даполучат повече информация за здравословния начин на живот. Освен това проектът цели да подпомогне младите хора сограничени възможности.
Език на проекта: английски
 
Резюме на проекта: 
 
FUSE е европейска младежка инициатива, насочена към изследване на здравословния  начин на живот, и насърчаващаобмяната на опит и европейски практики между страните, участващи в проекта. FUSE е младежка инициатива, написана от млади хора за млади хора. Тя ще бъде организирана и управлявана от млади хора от четири различни националности
 
Идеята е да се създаде "Фестивал на Обединените социални центрове в Европа", която включва различни дейности в местните младежки центрове и участие във фестивал в Прованс, където ще бъдат представени всички участници. Дейностите ще се съсредоточат върху здравето и здравословния начин на живот – начини на транспорт, спорт, околна среда, хранене. 
Участниците ще имат възможност да направят свои собствени проучвания, да организира дебати; посещения и накрая  с помощта на координатори да организират артистичен фестивал във Франция, съответстващ на темите на проекта. 
 
Ще бъде създадена фейсбук страница, която да популяризира проекта. Идеята е да се предостави платформа, където младите хора могат да споделят своите идеи, да се свързват с други групи и да се запознават с езиците и културите на останалите страни-участнички. 
 
FUSE предоставя възможност на младите хора в неравностойно положение да подобрят своите социални и професионални умения и да намерят своето място в обществото. Освен това, проектът има за цел да насърчи междукултурния диалог в Европа, където необходимостта от обмен е все по-голяма, но комуникацията между отделните индивиди е все по-слаба. FUSE цели да помогне на младите хора да поемат инициативата, използвайки своята креативност и да израснат чрез общ проект.
 
Проучванията на национално и международно ниво показват, че младите хора са пряко засегнати от безработицата и че липсата на дейностите и мотивация е ежедневие за тях. Пътуване, срещи с други млади европейци, откриване на други култури; традиции; езици често е невъзможно за младите хора без образование, които са с по-малки възможности.Тези младежи често живеят в селски райони, без лесен достъп до образование, по-здравословен начин на живот и мобилност.
 
Цели:
  • Да окаже положителен ефект върху младите хора от всяка участваща страна.
  • Да им се даде възможност да бъдат креативни, да поемат  инициатива, да научат повече за танците и театъра и накрая да представят резултатите от тяхното сътрудничество.
  • Да предостави възможност на младите хора с различно социално положение да се срещнат помежду си, да обменят опит и да се учат от други националности  
  • Насърчаване на активното участие на младите хора – насърчаване на активна гражданска позиция 
  • Да даде шанс на младите хора активно да участват в общността чрез 
  • неформалното образование
  • Насърчаване на здравославния начин на живот чрез използване на добри практики и опазване на околната среда.
Как? 
 
Неформалното образование като метод е използван многократно в областта на здравеопазването, за да предотврати рисковото поведение. Този метод работи благодарение на съпричастието между участниците и техните бъдещи преподаватели, с които те може да има общ опит по отношение на мнало, пол, житейски истории и т.н. Целта на педагозите е да помогне на младите хора, чрез обмен на опит в група, да  развият критично мислене към  поведение, което заплашва тяхното психическо, физическо и социално благополучие. 
 
Водеща организация: Pistes Solidaires Méditerranée – Франция
 
Партньорски организации:
 
  •  Cantiere Creativo- Италия
  •  Фондация „  Съвременност” – България
  • Taller d’art, Cultura i Creació -Испания
Още информация/more info


--
01.07.2014

Обратно в Актуално