Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Среща…

 Във връзка с изпълнението на проект „ Инвестираме в историческото наследство  за културно и духовно сближаване и икономически напредък между общините Правец и Ниш”  CCI Number 2007CB1616IPO006-2001-2-91, съвинансиран от ЕС по програма ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, на 30.10.2013г.  в град Ниш се проведе среща на екипа по проекта. В срещата взеха участие представители н а партньорите по проекта- Исторически музей Правец,   Народен музей Ниш и фондация „Съвременност”. На срещата бяха обсъдени и синхронизирани специфичните изисквания към рекламните материали, които предстои да бъдат издадени, както и други организационни въпроси.


--
15.12.2013

Обратно в Актуално