Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Проект по програма Европа за гражданите

 Одобрен проект по програма Европа за гражданите

 
През месец март 2014г.  ще стартира проект „Активни общности за Европа”, съфининсарин от програма „ Европа за гражданите”на ЕК. Водеща организация е „Фондация за партньорство и развитие на гражданското общество” – гр. Пула, Хърватия Фондация „ Съвременност” ще вземе участие в изпълнението на проекта като партньорска организация.
Чрез използване на иновативни и необичайни работни техники, дейностите по проекта целят да повишат заинтересоваността и информираносста на гражданите по отношение на важността на активното упражняване на гражданската им позиция в частност във връзка с предстоящите избори на ЕП през 2014 г. 
Целеви групи по проекта са : ученици и младежи; представители на граждански сдружения, неправителствени организации и местни граждани с активна гражданска позиция; деца в детската градина, семействата на деца и студенти, учители; всички жители на региона. 
Предвидени дейности за изпълнение по проекта са :
 • Изследване на съществуващи граждански практики по отношение на активното гражданско участие;
 • Обучение на младши обучители на местно ниво за използване на иновативни театрални техники за социални цели;
 • Обучение на младши обучители във Великобритания за работа по метода „Форум театър”;
 • Местни театрални постановки, организирани от младежи;
 • Обучение на обучители за лидери на граждански организации-местно ниво за активизиране на гражданското участие;
 • Международно обучение за лидери на граждански организации в Правец;
 • Местни събития, организирани от обучените участници;
 • Среща на ръководния екип в Истрия, Хърватия;
 • Публични дебати на местно ниво;
 • Създаване на 2 ръководства на тема ценности на ЕС и активно гражданство;
 • Разработка на рекламни материали и разпространението им;
 • Учебна визита на избрани учатници в Брюксел.
 

--
18.09.2013

Обратно в Актуално