Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

       

Встъпителна пресконференция за представяне на проект „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“  

          На 17.12.2016 в зала „Арена Ботевград” се проведе пресконференция, на която бе представен проектът „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“, финансират от Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. От страна на водещия партньор по проекта – Община Ботевград, присъства кметът Иван Гавалюгов, проектните партньори – БК „Актавис Академи” – Лесковац  и Фондация „Съвременност” бяха представени съответно от Владан Стоийлкович и Янка Александрова. В пресконференцията взеха участие ръководителят на проекта Петко Симеонов и директорът на ОП „Балкан” Михаил Михайлов. 

         На пресконференцията присъстваха спортисти от БК Балкан, гостуващият отбор на „Актавис Академи”, треньори, учители и други.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Фондация „Съвременност“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.


--
18.12.2016

Обратно в Актуално