Фондация „Съвременност“

Евроцентър за малки и средни предприятия

ВходРегистрация

Фондация „Съвременност” подписа меморандум с община Правец

Водени от взаимен интерес на 21.01.2008 г. на официална оперативката кметът на община Правец – Красимир Живков подписа меморандум с Фондация „Съвременност” за срок от 4 години. Такова сътрудничество се налага от насочеността, конкретиката и профилирането на операциите по приоритетните оси на Оперативните програми, от необходимостта от изграждане на функциониращо публично-частно партньорство, формиране на общество с активна гражданска позиция, ангажимент както на публичния сектор така и на неправителствения.


--
21.01.2008

Обратно в Актуално